fbpx
Home » Bảng Giá Chụp Ảnh tại Bin Baby Studio

Bảng Giá Chụp Ảnh tại Bin Baby Studio

Tác giả: truongvandao
Bảng Giá Chụp Ảnh tại Bin Baby Studio

Gói chụp Baby 1: GIÁ 319,000

 • Dịch vụ:

  • Thời gian: 45 – 60 phút.
  • Chụp 2 concepts (tối đa 100 files).
  • Bé thay đổi 2 trang phục tại studio hoặc trang phục tự chuẩn bị.
 • Sản phẩm:

  • 10 Ảnh 13 X 18 in UV cao cấp
  • Tặng hết file gốc và chỉnh sau khi chụp xong


Gói chụp Baby 2: GIÁ 699,000

 • Dịch vụ:

  • Thời gian: 60 – 90 phút.
  • Chụp 3 concepts (tối đa 200 files).
  • Bé thay đổi 3 trang phục tại studio hoặc trang phục tự chuẩn bị.

 • Sản phẩm:

  • 15 Ảnh 13 X 18 In UV
  • Tặng 1 album đựng hình 13-18
  • 1 Ảnh 30 x 45 ép Mica HD cao cấp
  • Tặng hết file gốc và chỉnh sau khi chụp xong

 Gói chụp Baby 3: GIÁ 869,000

 • Dịch vụ:

  • Thời gian: 60 – 90 phút.
  • Chụp 3 concepts (tối đa 200 files).
  • Bé thay đổi 3 trang phục tại studio hoặc trang phục tự chuẩn bị.
  • Ba Mẹ Chụp cùng bé, trang phục ba mẹ chuẩn bị,
 • Sản phẩm:

 • 15 Ảnh 13 X 18 (in lụa). Tặng 1 album bỏ hình
 • 1 Ảnh 40 x 60 ép Mica HD cao cấp
 • Tặng hết file gốc và chỉnh sau khi chụp xong

Gói chụp Baby 4: GIÁ 1,849,000

 • Dịch vụ:

  • Thời gian: 60 – 120 phút.
  • Chụp 4 concepts (tối đa 200 files).
  • Bé thay đổi 4 trang phục tại studio hoặc trang phục tự chuẩn bị.
  • Ba Mẹ Chụp cùng bé, trang phục ba mẹ chuẩn bị,
  • Sản phẩm:

  • Album 20 Trang khổ 20×20 bìa photobook cao cấp
  • 1 Ảnh 40 x 60 ép Mica HD cao cấp
  • Tặng hết file gốc và chỉnh sau khi chụp xong
 • Gói chụp Baby 5: GIÁ 3,399,000

  • Dịch vụ:

   • Thời gian: 60 – 120 phút.
   • Chụp 4 concepts (tối đa 200 files).
   • Bé thay đổi 4 trang phục tại studio hoặc trang phục tự chuẩn bị.
   • Ba Mẹ Chụp cùng bé, trang phục ba mẹ chuẩn bị,
   • Sản phẩm:

   • Album 20 Trang khổ 25×25 bìa photobook cao cấp
   • 1 Ảnh 40 x 60 ép Mica HD cao cấp
   • Tặng hết file gốc và chỉnh sau khi chụp xong
Call Now Button